Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Olsztyn stanowi normą jedynej spośród najróżnorodniejszych sił ubezpieczeniowych na świecie. Na polskim sektorze firma obecna istnieje z 2006 roku i napełnia się wielkim oczekiwaniem klientów.

Klientom biznesowym towarzystwo oferuje wielki asortyment usług ubezpieczeniowych, w ostatnim zabezpieczenia materialne i panowanie aktywami. Z kolei użytkownicy indywidualni złapią w jej ofercie zabezpieczenia na występowanie, inwestycyjne, turystyczne, komunikacyjne a masa różnych.

Ubezpieczenia na życie

AXA Olsztyn oferuje kilka bardzo interesujących rozwiązań w kręgu ubezpieczeń na spędzanie, które wynoszą bronić nas oraz znaną rodzinę przed konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń losowych, śmierci lub utraty zdrowia. Główne towary w ostatniej rangi to:

Plan Elastyczny,

Plan Uniwersalny,

Plan ochronny AXA.

Plan Elastyczny – opieka i inwestowanie

Plan Elastyczny jest możliwością, jaka dotyczy już centralne lokum w porządku zabezpieczeń na bycie. Stanowi wtedy polisa, która skupia funkcję ochronną i inwestycyjną. Niestety wyłącznie zabezpiecza przyszłość naszych ukochanych, jak trafi do krajowej śmierci, przecież także stosuje nadzieję inwestowania kapitału w ramach wybranej formy inwestycyjnej lub przez tak zwane portfele modelowe. Ubezpieczony sam ustala o dziale oraz terminie życia polisy, zaś w konstrukcjach umów drugich może rozszerzyć ją na straż także w przypadku groźnej choroby bądź wypadku.

Plan Uniwersalny – ubezpieczenie oraz dbanie

Aktualna oferta AXA oraz nosi na obiektu zapewnienie naszych ubezpieczeniowego także wypłaca szansa inwestowania w konstrukcjach funduszy kapitałowych. Zresztą w konstrukcjach Planu Uniwersalnego zabezpieczony może przechowywać oszczędności na emeryturę lub edukację dzieci. Że osoba ubezpieczona umrze przed dokonaniem okresu istnienia polisy, jej grupa uzyska wynagrodzenie w wysokości 10-krotności składki rocznej lub całkowitą kwotę polisy, jeśli jej zaletę stanowi znaczniejsza niż suma ubezpieczenia.

Zabezpieczenie na liczbę potrzeb, czyli System Ochronny AXA

Plan Ochronny AXA to wysoce niezwykłe rozwiązanie dla kobiet, które potrzebują stworzyć kompleksowy, indywidualnie dobrany do współczesnych potrzeb, plan ubezpieczeniowy. W oprawach tego systemu możemy połączyć kilka sposobów zabezpieczeń i oddawać zbytnio nie jedną składkę. Droga ta pozwoli nie tylko zabezpieczyć swoich znajomych na fakt naszej śmierci, ale te umieszczać ich zdrowie i wzrastanie. Plan stanowi i finansową pomoc swego dziecka jeżeli zachoruje, straci rodziców czyli w chwili wprowadzenia w dojrzałe życie.

Jak dobrać najskuteczniejszą ofertę?

Wymienione wyżej podziały więc dopiero chwila przykładów z różnorodnej możliwości tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Osoby zainteresowane polisą na występowanie, turystyczną, komunikacyjną, czy jeszcze wypadkową powinny skontaktować się z AXA Olsztyn: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn, Tel.: +48896798400.